Uitgevoerde opdrachten in 2015.

Ecologisch je groentetuin beheren.
Ecologisch je groentetuin beheren.
Traditionele boomgaard in Roemenië 2015. Foto gemaakt door Sjoerd Hagen.
Traditionele boomgaard in Roemenië 2015. Foto gemaakt door Sjoerd Hagen.

– Cursus plantenkennis, bomen, heesters, vasteplanten, waterplanten, wildeflora en kruiden
– Cursus toegepaste beplantingsleer
– Workshop toepassen wildekruiden
– Cursus bodemkunde
– Basis cursus ontwerp je eigen natuurlijke tuin
– Workshop aanleg en onderhoud van je vijver
– Cursus praktische gebruik RAW bestekken
– Re-integratieproject
– Cursus Flora en Fauna
– Flora en Fauna inspectie (opdracht gemeente in Nederland)
– Workshop ecologisch je groententelen
– Veiligwerken langs de weg
– Begeleiding en coachen praktijkleren VMBO en MBO groenstudenten
– Veiligwerken langs de weg code 95 via ARBOwijzer
– VCA-basis, VCA-vol en VCA-groen
– Praktische begeleiding participatietrajecten onderhoud openbare ruimte
– Workshop Aanleg groentetuin
– Ontwikkelen van plattelandsprojecten Agro en Horticultuur in Roemenië
– Ontwerpen ecologischetuinen
– Ontwerpen groentetuinen op basis van permacultuur en voedselbossen
De ervaringen van “Casa Careel” worden gedeeld tijdens deze cursus/workshops
– Ontwerpen, calculeren en uitvoeren van projecten
– Workshops vergeten groenten
– Agro- en Horticultuur projecten “Casa Careel”

Goenedaken
Goenedaken
Ecologischegroenbeheer particuliere projecten
Ecologischegroenbeheer particuliere projecten